Etusivu Kartta Reittikuvaus Historia Uitto Luonto Yhteystiedot
TERVETULOA KIIMAJOEN MELONTAREITIN KOTISIVUILLE!

Näitä sivuja työstetään edelleen, joten kerro toiveitasi sivujen suhteen.Viestit melontareittihankkeelle voi lähettää osoitteella kiimajoki(a)luukku.com.

Kiitos avustasi!

____________________________

TOIVOMME, ETTÄ KAIKKI MELOJAT KÄYTTÄVÄT VAIN REITTIKARTTAAN MERKITTYJÄ RANTAUTUMIS- JA LÄHTÖPAIKKOJA.

SUURI OSA ALUEEN AJOKELPOISISTA REITEISTÄ ON YKSITYISTEITÄ.

YKSITYISPIHOILLE JA VILJELYKSILLE AJAMINEN, PYSÄKÖINTI JA RANTAUTUMINEN EI EDISTÄ MELOJIEN JA RANTA-ASUKKAIDEN SOPUISAA YHTEISELOA !

____________________________

VESITILANNE:

26.10.2021 Melontakelit ovat parhaimmillaan. Vettä on nyt paljon sekä järvillä että jokiosuudella. Kiimajoen sillan kohdalla vedenkorkeus on +70 cm. Frantsinlammen jälkeen Pajasalmen silta on kierrettävä maitse, alta ei mahdu melomaan. Taukopaikat ovat nyt erinomaisessa kunnossa, niiden peruskorjaus on valmis. Jokireitillä on tehty raivaustöitä, puusto ei haittaa melomista.

1.10.2021 Syyskuu on ollut vähäsateinen. Jokireitillä vedenkorkeus mittauspisteellä on +25 cm. Melonta onnistuu parhaiten järviosuuksilla. Rantapuustoa (pajupuskia) on raivattu luontokoulun sillalta alajuoksulle päin. Reitin peruskorjaustyöt ovat myös jatkuneet ja suurin osa maihinnousupaikoista ja taukopaikoista on jo kunnostettu.

26.8.2021 Elokuun sateet ovat nostaneet vedenpintaa mukavasti myös jokireitillä. Nyt vedenkorkeus on +40 cm mittauspisteellä. Vesi on vielä lämmintä ja melontakeli on hyvä! Melontareitin kunnostusprojekti on käynnissä ja suurin osa laitureista ja rantautumispaikoista on jo kunnostettu.

28.7.2021 Hellejakson jälkeen vedenpinta on alhaalla. Kiimajoentien mittauspisteellä vedenkorkeus on +15 cm. Parhaat melontamahdollisuudet ovat nyt järvireitillä. Joella vettä on vähän ja vesikasvillisuutta on runsaasti.

30.6.2021 Kesä on ollut lämmin ja uimavedet reitin järvillä ovat nyt noin +25 C. Varsinkin Velaattajärvellä on vapaata rantaa ja hyviä taukopaikkoja. Jokiosuudellakin vielä vettä riittää. Vedenkorkeus on +35 cm Kiimajoen sillan kohdalla.

18.6.2021 Vesi on edelleen korkealla niin järvillä kuin jokiosuudellakin. Frantsinlammen jälkeen Pajasalmen silta on ohitettava maitse. Poistimme useamman kesämyrskyn kaataman puun. Lapinsalmeen Velaattajärven puolelle jäi isompi puunrunko veteen, mutta puun voi ohittaa latvapuolelta. Jokiosuudella vesikasvillisuus on entistä rehevämpää. Virtapaikat ovet edelleen helposti melottavia, pohjakosketuksia tulee melko vähän. Kiimajoentien sillan kohdalla vedenkorkeus on +45 cm.

7.6.2021 Kevät on ollut sateinen ja vettä on selvästi enemmän kuin tavallisesti tähän vuodenaikaan. Kiimajoentien sillan kohdalla vedenkorkeusmittarin lukema on +50 cm. Koskipaikatkin on helppo meloa ja pohjakosketuksia ei juuri tule. Vesikasvillisuus on jo rehevää ja vesilinnulla on poikueita.

12.4.2021 Jokiosuus on nyt auki Terälahden mattolaiturille saakka. Vesi on ennätyskorkealla, Kiimajoentien sillan kohdalla lukema on +80 cm. Koskipaikoissa on nyt tavallista suuremmat kuohut, aukkopeite on tarpeen. Muutama puu on kaatunut jokeen, mutta ne pääsee ylittämään helposti. Vesi on erittäin kylmää, kuivapukua suositellaan melojille! Heinäsorsat, tavit, joutsenet ja kurjet ovat saapuneet, samoin joen lähellä pesivä kalasääski.

30.3.2021 Jokiosuus Velaattajärvestä Terälahteen on vapautunut jäistä. Veden korkeus Kiimajoentien sillan mittauspisteessä on +60 cm. Vesi on siis tulvakorkeudella. Vesi on erittäin kylmää, varusteiden on oltava kunnossa.

2.1.2021 Pikkujärvet alkavat olla jäässä, mutta Velaattajärvi on vielä avoin. Vesi on nyt tulvakorkeudella ja melontakelit ovat hienot. Turvavarusteiden on kuitenkin syytä olla kunnossa, koska vesi on todella kylmää. Jokiosuudella vedenkorkeus on Kiimajoentien sillan kohdalla +55 cm. Pohjakosketuksia ei tule virtapaikoissakaan. Tässä linkki myös videoon 2.1 tehdystä melontaretkestä. Videon on tehnyt Mikko Manka. Video käy hyvin myös reitin esittelystä. https://vimeo.com/496435504

25.11.2020 Jokiosuudella vesi on noussut sateiden jälkeen. Vedenkorkeus Kiimajoentien sillan kohdalla on nyt +40 cm. Nyt virtapaikatkin ovat helppoja laskea, pohjakosketuksia ei juurikaan tule. Järviosuudella Pajasalmen sillan alta ei mahdu melomaan, ohitus tehtävä maitse.

18.11.2020 Keli on vuodenaikaan nähden lämmin. Hyvä melontakeli edelleen. Jokireitillä kajakki on kuitenkin inkkaria parempi, koska kajakilla pohjakosketuksia tulee vähemmän. Vettä on reilummin Kiimajoentien sillalta alaspäin. Vedenkorkeus sillan kohdalla +20 cm. (Verrattuna kesäkorkeuteen)

9.11.2020 Hyvä melontakausi jatkuu. Raivaustöitä jatkettiin Kiimajoentien sillan ja Kalmakurjenkosken välillä.

5.11.2020 Jokimelontakausi on vasta nyt kunnolla käynnissä. Vesi on noussut Kiimajoessa noin 15 cm kahdessa viikossa. Myös muut jokireitit Pirkanmaalla, esim. Haukkajoki ovat melontakunnossa. Terälahdessa jatkettiin jokivarren raivauksia. Lähinnä pajuja poistettiin Teräkoskesta ylävirran suuntaan.

20.10.2020 Vesi on jokiosuudella ennätysalhaalla. Virtapaikat täytyy ohittaa maitse ja ainakin Kiimajoentien sillan yläpuolella pohjakosketuksia tulee liikaa. Koskikarat ovat palanneet muuttomatkaltaan, vesikasvillisuus on jo melko lakastunutta. Mustanmetsän nuotiopaikan yläpuolelta on poistettu iso kuusi, joka oli kaatunut joen yli. Yksittäisiä pienempiä puita ja pajupuskia on raivattu 3 kilometrin matkalta joen yläjuoksulla.

8.8.2020 Vesi on edelleen alhaalla. Parhaat melontamahdollisuudet ovat järviosuuksilla.

28.5.2020 Vedenpinta on laskenut, kevät on ollut kuiva. Frantsinlammen jälkeen Pajasalmen sillan alta mahtuu nyt jo melomaan. Jokiosuudella pystyy hyvin melomaan, mutta pohjakosketuksia tulee. Koskipaikoista Kuituskoski ja Vehkakoski ovat hyvin melottavissa, Niinikoskessa kivet haittaavat enemmän. Ennen Teräkoskea on uusittu maihinnousulaituri.

19.5.2020 Vesi on jokiosuudella sopivalla korkeudella melontaan. Tehtiin puuston raivaustöitä Niinikoskelta alavirtaan päin.

5.5.2020 Järvet ovat olleet jäättömiä jo pari viikkoa. Vesi on melko korkealla, vaikka sulamisvesiä ei juuri ole ollut. Velaattajärven uimarannalla on tehty korjaustöitä. Veneluiska ja parkkipaikka on uusittu. Jokireitillä vettä on sopivasti, koskipaikat ovat hyvin laskettavissa. Melontakeli on nyt parhaimmillaan, hyttysistäkään ei ole vielä kiusaa.

19.01.2020 Viimeiset kaksi kuukautta ovat olleet lämpimiä ja sateisia. Velaattajärvi on 3-4 cm:n paksuisessa jäässä. Jokiosuudella vedenpinta on nyt tulvakorkeudella. Melonta onnistuu hienosti. Kuituskoski ja Vehkakoski ovat helposti laskettavissa. Niinikosken puolivälissä on hankala puunrunko osittain vedessä, paikka on syytä tarkistaa maitse. Maasto on lumeton ja jokeen kaatuneita puita raivattiin pois.

5.11.2019 Vedenpinta on ollut alhaalla koko syksyn. Reitin pikkujärvet ovat nyt jäässä. Velaattajärvi on avoin.

19.8.2019 Ukaanpohjan (Nallin) taukopaikkaa siirrettiin 200 metriä etelään päin. Laituri ja nuotiokehä on siirretty. Uusi paikka on kalliolla, eikä se heinity ja vesakoidu niin kuin vanha paikka. Vedenpinta on edelleen alhaalla.

08.08.2019 Nyt on järvimelonnan aika. Jokireitillä vesi on ennätysalhaalla, pohjakosketuksia tulee Velaattajärven ja Kiimajoentien sillan välisellä osuudella. Nyt oli sopiva keli poistaa isompia kaatuneita puita jokiuomasta.

11.06.2019 Vesi on edelleen suhteellisen korkealla. Järvillä on hyvät kelit ja jokiosuudella melonta sujuu hyvin. Kuituskoski ja Vehkakoski menevät ilman pohjakosketuksia. Vesikasvillisuutta on, mutta se ei vielä haittaa melomista. Pari isoa jokeen kaatunutta puuta poistetaan vielä vähän veden aikaan. Jokiuoma on paikoitellen kapea, mutta melomaan mahtuu koko reitin. Sorsapoikueita on liikkeellä, niiden kohdalla on syytä olla varovainen.

09.05.2019 Vesi on edelleen korkealla, kaikki lumet ovat nyt sulaneet, joten sulamisvesiä ei enää tule. Niinikosken ylä- ja alapuolelta poistettiin jokeen kaatuneita puita. Frantsinlammen lähtölaituri kiinnitettiin paikalleen, jäät olivat irroittaneet sen paikaltaan. Muutama iso puu on edelleen joessa, mutta ne voi kiertää meloen. Melontakeli on nyt parhaimmillaan.

01.05.2019 Uusi palvelu Terälahdessa. Kirpputori-kahvila Oljenkorresta voi vuokrata inkkarikanootteja ja kajakkeja. Tarjolla on myös kuljetuspalveluita.

30.4.2019 Jäät ovat lähteneet Velaattajärvestä ja pikkujärvistä. Vesi on tulvakorkeudessa. Melonta on nyt helppoa. Pari siltaa Frantsinlammen jälkeen joutuu kiertämään maitse, ali ei mahdu melomaan. Raivaustöitä on jatkettu. Kiimajoen suusta on poistettu iso koivu metsäkoneen avustuksella. Vehkakosken alla ollut koivu on myös poistettu.

7.4.2019 Koko Kiimajoki on jäätön ja melottavissa. Vesi on sopivan korkealla, ei vielä missään huipputulvakorkeudessa. Velaattajärvi on jäässä. Lumitalven jälkeen kaatuneita puita on ollut runsaasti. Pahimpia on nyt raivattu pois, niin ettei puiden takia tarvitse rantautua. Joen alussa Kuituskosken niskalla on kaksi isoa koivua kaatunut jokeen, ne täytyy poistaa myöhemmin metsäkoneella. Vehkakosken alapuolella on kaatunut koivu yli joen, sen alta mahtuu kumartumalla melomaan. Rannat ovat vielä osittain lumisia. Kevät on jo pitkällä, joutsenia, telkkiä, heinäsorsia ja västäräkkejä näkyi matkan varrella.

24.8.2018 Vesi on ennätysalhaalla. Nyt oli hyvä keli jatkaa raivaustöitä. isoja joen yli kaatuneita puita on poistettu Kiimajoen nuotiopaikalta alajuoksulle päin.

9.7.2018 Kuiva ja lämmin kausi jatkuu. Vesi on vähissä jokireitillä, mutta järvillä on mainiot melontakelit.

16.6.2018 Vesi on laskenut, mutta melonta onnistuu kyllä. Jokiosuudella virtapaikoissa tulee pohjakosketuksia.

19.5.2018 Järvi- ja jokiosuudet ovat nyt hyvässä melontakunnossa. Vesi on korkealla ja kaikkien siltojen alta ei mahdu melomaan. Jokiosuudella on raivattu kaatuneita puita.

28.4.2018 Ukaanjärvi ja Velaatta ovat vielä jäässä. Kiimajoella vesi on edelleen nousussa ja nyt huippukorkeudella. Tarkastusretki ja pieniä huoltohommia.

19.4.2018 Jokireitti on auki ja melottavissa Velaatta-järveltä Teräkoskelle, n. 6 km . Koskenniementien pellonreuna on sopiva lähtöpaikka. Vettä on runsaslumisen talven jälkeen enemmän kuin moneen vuoteen. Virta vie mukavasti ja matka sujuu vauhdikkaasti. Raivasimme pois puunrunkoja talven jäljiltä. Isoin kaatunut puu n. 100 m nuotiopaikan jälkeen on kuitenkin kierrettävä maitse. Rökäsojaa pääsee myös melomaan, vaikka siellä on 20-50 cm:n vesikerroksen alla vielä jäätä. Tällä retkellä nähtiin joutsenia, kurkia, heinäsorsia, taveja ja kalasääksi.

20.11.2017 Frantsinlammen laituri on kiinnitetty uudelleen paikoilleen tulvaveden siirrettyä sitä. Jokiosuudella on nyt erinomainen vesitilanne. Joen yli kaatuneen ison koivun alitus on vaikeaa pian nuotiopaikan jälkeen. Koskikarat ovat palanneet muuttomatkaltaan, talvi on siis tulossa.

25.10.2017 Erinomaiset melontakelit jatkuvat, vettä on nyt sopivasti. Pajupuskien raivausta Kiimajoentien sillalta alajuoksulle päin. Korjasimme, puhdistimme ja uusimme myös infotauluja.

12.10.2017 Lokakuun alkupuoli on ollut sateinen. Nyt vesi on tulvakorkeudella. Vesikasvit ovat osittain lakastuneet ja lehti on vielä puissa. Kiimajoen nuotiopaikan jälkeen olevan kaatuneen tukkikoivun ali mahtuu juuri melomaan. Jokiosuudella väylä on nyt leveä ja pohjakosketuksia ei juuri tule virtapaikoissakaan. Joutsenia ja hanhia on runsaasti reitin varrella, iltahämärässä nähtiin myös kaksi hirveä aivan jokitörmällä. Vesi on noin + 10 C, varusteiden on oltava kunnossa.

14.9.2017 Raivaustalkoita jokiosuudella Niinikoski-Kiimajoentien silta. Pienempiä puita saatiin katkottua ja vedettyä pois joesta. Kaksi iso tukkikoivua on vähitellen painunut lähemmäksi joen pintaa, oksia saatiin karsittua niin, että alta pääsee melomaan. Puut saamme kokonaan pois talvella tai sitten tarvitsemme pari kahluuhousuista metsuria! Vesi on noussut syksyn sateiden myötä. Joki on hyvässä melontakunnossa.

3.8.2017 Viileämmän heinäkuun jälkeen jokiosuudellakin on melko hyvin vettä. Vesikasvusto on runsasta.

13.6.2017 Nyt vettä on reilusti. Tampereella satoi n. 50 mm vuorokaudessa. Jokireitillä vesi on sameaa, mutta se on toukokuisella korkeudella. Vesikasvit ja hyttyset eivät vielä haittaa.

25.5.2017 Vesitilanne on edelleen hyvä, vaikka sateita ei ole ollutkaan. Frantsinlammen jälkeen olevan Pajasalmen sillan alta ei mahdu vielä melomaan. Jokireitillä jatkettiin raivaustöitä. Vesikasvit ovat hyvässä kasvussa ja rentukat kukkivat. Hyvät melontakelit!

11.5.2017 Raivaustöitä jokireitillä Terälahden ja Vehkakosken välillä. Samoin Rökäslammen ja Rökäsojan välillä. Poistettiin lähinnä jokiuomalle levinneitä pajuja. Vesitilanne ennallaan.

29.4.2017 Koko reitti on nyt vapautunut jäistä. Frantsinlammelta lähtiessä Pajasalmen sillan alta ei mahdu melomaan. Vedenkorkeus on pysynyt viime viikot ennallaan, vesitilanne on siis erinomainen. Vesilinnuista kuikatkin ovat saapuneet.

12.4.2017 Järvet ovat vielä jäässä, mutta jokireitti on ollut auki jo hetken aikaa. Melontamatka Kuituskoskelta Terälahteen on noin 6 km. Vedenpinta on noussut sopivasti ja melonta sujuu hyvin. Maapohja on vielä jäässä, joten maaohituksetkin käyvät helposti. Pahimmat talven taivuttamat puut on raivattu pois. Vesilinnut ovat palanneet: kurkia, joutsenia, sorsia ja telkkiä näkyy reitin varrella.

20.10.2016 Jokireittiä on raivattu Velaattajärven ja Niinikosken välillä. Varsinkin jokiuomaan levinneitä pajupuskia on kaadettu pois. Vähäsateinen syksy on jatkunut pitkään ja vesi on matalalla jokireitillä. Vesikasvit ovat jo lakastuneet.

27.9.2016 Tuulikaatoja on raivattu pois Niinikosken ja Teräkosken väliltä. Nyt odotellaan syksyn sateita ja vedenpinnan nousua. Järvireitillä ruskaretkien aika. Nettisivujen web-hotellipalvelussa on ollut häiriöitä heinä-elokuussa. Nyt sivujen pitäisi toimia paremmin.

21.9.2016 Elokuun lopun Rauli-myrsky kaatoi melko runsaasti puita jokireitillä. Nyt pahimmat on raivattu pois. Vesi on kuivan kauden jälkeen hyvin alhaalla jokireitillä. Kajakin vauhti pysähtyy kokonaan monissa virtapaikoissa.

10.8.2016 Elokuu on ollut sateinen ja vedenpinta on suhteellisen korkealla. Hyttysiä jokireitillä.

19.6.2016 Kesän kasvukausi on jo pitkällä, vesikasvit ovat reheviä. Vedenpinta on laskenut keväästä, mutta melonta onnistuu koko reitillä.

29.5.2016 Kevät etenee, mutta reitillä on hyvä vesitilanne. Pajasalmen sillan alta ei vielä mahdu melomaan. Jokireitillä virtaus helpottaa menoa mukavasti. Raate kukkii hienosti ja kurjenmiekat kasvavat vauhdilla. Vesikasvusto ei vielä haittaa melomista. Vehkakosken yläpuolella on mökkiläisen karannut vene nurinniskoin.

21.4.2016 Järvireitti on nyt myös vapautunut jäistä. Sateiden jälkeen vedenpinta on hieman noussut. Melontakelit ovat nyt parhaimmillaan!

9.4.2016 Kevät on tullut aikaisin. Järvet ovat vielä jäässä, mutta jokiosuus on ollut auki jo pitkään. Jokireittiä on nyt raivattu niin, että sen pääsee melomalla läpi. Raivausta jatketaan lähiaikoina. Vesi on nyt korkealla, vaikka talvi oli vähäluminen. Melontakelit ovat hyvät! Joutsenet, telkät ja heinäsorsat ovat saapuneet.

11.12.2015 Nyt vedet ovat tulvakorkeudella. Frantsinlammen jälkeen Pajasalmen sillan alta ei mahdu melomaan. Kiimajoella parin viikon takainen lumisade oli katkonut puita joen päälle, nyt pahimmat on raivattu pois ja joen pääsee hyvin melomalla läpi. Kuituskoski on helppo ja vauhdikas laskettava. Niinikoskessa on reilusti vettä, Vehkakoski oli tällä kertaa hieman vaikeampi laskettava, virta painaa siinä kajakkia poikittain. Näin hyvää vesitilannetta ei ole ollut pariin vuoteen. Kuivapuku on nyt hyvä varuste!

28.11.2015 Marraskuussa on ollut sateita kuivan syksyn jälkeen. Luntakin oli välillä maassa ja järvireitin pikkujärvet olivat jo jäässä. Nyt on kuitenkin lämpimämpää ja reitti on taas auki. Vesi on noussut ja melonta sujuu hyvin. Varusteet on kuitenkin oltava kelin mukaan!

15.9.2015 Kuiva syksy jatkuu. Velaatan vedenpinta on alhaalla ja Kiimajoessa on myös vähän vettä. Nyt on helpointa meloa järvireitillä. Odotellaan syyssateita!

3.8.2015 Frantsinlammen lähtöpaikkaa, Nallin taukopaikkaa, Kalmakurjenkosken ja Niinikosken aluetta raivattiin. Puskat ja heinä ovat kasvaneet hyvin kosteana kesänä. Vesi on hieman tavanomaista kesää korkeammalla ja melonta onnistuu jokireitilläkin. Vesikasvustoa on paikoitellen runsaasti. Koskipaikoissa vettä on vähän ja pohjakosketuksia tulee paljon. Rehevä kasvusto tekee reitistä aivan erinäköisen kuin keväällä ja syksyllä. Lumpeet, kurjenmiekat, kortteet, vehkat ja raatteet ovat kasvaneet komeasti.

16.6.2015 Kirkkoveneretkellä Velaatan uimarannalta Nallin taukopaikalle. Vesi on melko korkealla. Velaatan ja Ukaanjärven välisestä rumpuputkesta mahtuu kuitenkin kirkkoveneellä!

22.5.2015 Nallin laituri hinattu takaisin paikalleen. Leiripaikan pusikoita raivattiin, opastekyltti korjattiin ja nuotiopaikka uusittiin.

14.5.2015 Vesi edelleen korkealla. Frantsinlammelta lähtiessä Pajasalmen sillan alta ei mahdu melomaan. Vesikasvit hyvässä kasvussa, rentukat kukkivat. Hyttysistä ei vielä ole haittaa.

28.4.2015 Järvireitti on ollut auki jo toista viikkoa. Vesi on korkealla Frantsinlammella ja Ukaanjärvellä. Pajasalmen sillan alta ei mahdu melomaan. Jäälautat ovat vieneet mukanaan Nallin taukopaikan laiturin. Se koitetaan hinata takaisin paikalleen lähiaikoina. Hienot melontakelit jatkuvat! Vinkki muualle Pirkanmaalle: Haukkajoki on hyvässä melontakunnossa, myös Pukalan alueen pikkujärvien ja purojen melontareitti on nyt melottavissa, vaikka reittiä ei metsähallitus enää kunnosta.

11.4.2015 Järviosuudet ovat vielä jäässä. Jäiden lähtö on kuitenkin lähellä, ehkä viikon kuluttua. Nytkin pääsee melomalla jo Terälahden mattolaiturille saakka. Jokiosuus on erinomaisessa kunnossa, vesi on noussut, vaikka se ei ennätyskorkealla olekaan. Kiimajoen paras melontakausi on nyt alkanut. Melontaa haitanneita puita on raivattu pois.

29.3.2015 Melontakausi on avattu. Jokiosuus on melottavissa, vesi ei ole varsinaisesti tulvakorkeudessa, mutta melonta sujuu erinomaisesti. Koskiosuudet on myös helppo laskea, jääkansia tai jäälauttoja ei ole. Ennen Niinikoskea olleet kaatuneet tukkipuut on raivattu pois metsäkoneella. Kevät on jo pitkällä, telkät ja joutsenet ovat saapuneet. Koskikaroja näkyi vielä 6 kpl reitin varrella. Melonta on helpointa aloittaa Kuituskosken länsipuolelta kosken alta. Koskenniementie tulee lähelle, vaikka parkkipaikkaa voi olla vaikea löytää. Älä käytä mökkipihoja kosken yläpuolella.

17.12.2014 Ennätyspitkä melontakausi on päättymässä. Ukaanjärvellä on jäälauttoja, mutta Velaatta ja Kiimajoki ovat avoinna. Nollakeli ja lumisade tekivät vedenpintaan hyhmäkerroksen. Vesi on korkealla ja jokireitti on helppo meloa. Noin 100 metriä ennen Niinikoskea on pari isoa puuta kaatunut yli joen, ne on kierrettävä maitse. Jokisuulla 11 joutsenta ja jokireitillä parhaimmillaan viisi koskikaraa näkyvissä.

16.11.2014 Pirkanmaan jokireiteillä on nyt sopivasti vettä. Hiking Travel on raivannut Haukkajokea ja Keihäsjokea, myös ne ovat nyt hyvässä melontakunnossa. Velaattajärvi on jäätön ja Kiimajoessa virtaa vettä sopivasti. Kuituskoski ja Vehkakoski on nyt helppo laskea. Koskikaroja Niinikoskessa ja Vehkakoskessa.

11.11.2014 Lumet ovat sulaneet ja vettä on satanut reilusti. Jokiosuudella on nyt hyvät olosuhteet. Viimeksi vettä oli näin paljon vuosi sitten!

26.10.2014 Vedenpinta edelleen alhaalla. Frantsinlammen jälkeen Pajasalmen sillan alta mahtuu hyvin melomaan. Ukaanjärven länsireunalla Lapinsalmessa oli jo 100 metrin matkalla vajaan sentin paksuinen jääriite. Kuituskoski on helppo laskea. Muut koskipaikat on helpointa kiertää maitse. Jokiosuudella Mustametsän taukopaikalle saakka vettä on monessa paikassa vain 10-30 cm. Kajakilla pääsee melomaan, mutta inkkarilla pohjakosketuksia tulee paljon. Koskikarat ovat palanneet ja joutsenia näkyy retin varrella.

20.9.2014 Parin viikon kuiva kausi on laskenut Velaattajärven veden pintaa. Jokireitin pääsee läpi, mutta järvireitti on nyt helpompi.

3.9.2014 Velaattajärven pinta on hieman noussut sateiden jälkeen. Jokiosuudella virtapaikoissa vähän vettä. Kuituskosken keskiuomalle raivattiin vähäkivinen laskureitti. Muiden koskien ohitus maitse. Melonta sujuu kuitenkin hyvin. Vesikasvusto ei haittaa melomista vaikka joenvarsilla onkin komeita kurjenmiekkoja.

15.6.2014 Vesi on alhaalla. Koskipaikat on helpointa ohittaa maitse. Nallin nuotiopaikkaa kunnostettiin.

17.5.2014 Kuiva kevät jatkuu, Normaalia kevättulvaa ei ole. Reitti on melontakunnossa.

13.4.2014 Järvireitti on auennut ennätysaikaisin. Reitti Velaatan uimarannalta ja Frantsinlammelta on nyt melontakunnossa. Vesi on selvästi normaalikevättä alempana järvissä ja joessa. Melonta onnistuu kuitenkin hyvin.

28.3.2014 Maa on lumeton ja vesi on edelleen alhaalla. Nyt Kuituskoski ja Niinikoski ovat avoinna, Vehkakoskessa on melonnan estävää jäätä. Melonta onnistuu nyt n. 6 km:n matkalla Kuituskoskelta Teräkoskelle saakka. Joen rannoilla on edelleen pieniä jääpenkkoja. Joen varrelta löytyvät koskikarat, joutsenet ja telkät.

27.2.2014 Maa on melkein lumeton ja melonta onnistuu Kuituskoskelta Kalmakurjenkosken alapuolelle saakka. Melontamatka on n. 4,5 km. Vesi on alhaalla ja pohjakosketuksia tulee. Kuituskoskessa ja Niinikoskessa on jääkansi. Muualla joki on auki, mutta joen reunoilla on isot jääpenkat. Rantautuminen on vaikeaa. Koskikaroja on runsaasti ja ensimmäiset joutsenet olivat Rökäslammella.

9.1.2014 Vuoden 2014 melontakauden avaus. Jäät ovat sulaneet ja reitti on auki Velaatan uimarannalta ja myös Ukaan suunnasta. Vesi on korkealla ja jokireitillä on erinomainen vesitilanne. Kuituskoski, Niinikoski ja Vehkakoski ovat parhaimmillaan. Vesi on pariasteista, joten kuivapuku on hyvä valinta.

3.1.2014 Pakkaskausi on tullut ja melontakausi on toistaiseksi ohi. Viimeistään huhtikuussa melonnat jatkuvat.

10.11.2013 Vesi on noussut ja melonta onnistuu hyvin. Kuituskoskessa ja Niinikoskessa tulee pieniä pohjakosketuksia, Vehkakoski on helposti laskettavissa. Puustoa raivattiin jokiosuudelta myrskyn jäljiltä. Aivan Kuituskosken suulla on joen yli kaatuneena suurempi tukkipuu. Oksia on karsittu sen verran, että ainakin tällä vedenkorkeudella mahtuu hyvin ali. Runsaasti joutsenia Velaattajärvellä, koskikarat ovat palanneet muuttomatkaltaan jokiosuudelle.

10.10.2013 Talkooporukka raivasi puustoa jokiosuudella ja Frantsinlammen lähistöllä. Vehkakosken oikealle puolelle raivattiin uusi helpompi vaihtoehtoreitti, joka on käytössä korkealla vedellä.

10.10.2013 Kiimajoki –sivut on hakkeroitu lokakuun alussa. Nyt ne on saatu pääosin palautettua.

5.10.2013 Ennätyskuivan syksyn jälkeen vedenpinta on alhaalla. Jokiosuudella koskipaikkoja ei voi laskea, vaan on käytettävä maaohituksia. Järvireitillä hieno ruska-aika.

1.9.2013 Vesi edelleen vähissä.

5.8.2012 Vesi matalalla, koskipaikat vaikeasti laskettavissa. Raivaustöitä tehtiin Rökäslammen ja Niinikosken välillä.

23.6.2013 Kajakeilla Frantsinlammelta Terälahteen. Kaikkien siltojen alta pystyy nyt melomaan. Jokiosuudella vesi on matalalla. Kuituskoskessa, Niinikoskessa ja Vehkakoskessa kajakki pysähtelee kivikoissa. Pohjasta lykkimällä pääsee kuitenkin eteenpäin. Koskiosuudet on nyt helpointa ohittaa maitse. Kiimajoen pystyy kuitenkin melomaan ja vesikasvusto ei vielä haittaa melomista. Kurjenmiekat, lumpeet ja ulpukat kukkivat.

19.6.2013 Teimme kirkkoveneretken Velaatan uimarannalta Velaattajärven, Ukaanjärven ja Ukaanpohjan kautta Martinlahdelle. Vesi on melko alhaalla ja kirkkovene mahtui hyvin Lapinsalmen siltarummun läpi. Soutu järviketjulla onnistui hyvin.

19.5.2013. Reitti on hyvässä kunnossa. Vettä on sopivasti. Frantsinlammelta lähdettäessä Pajasalmen sillan alta ei vielä mahdu kanootilla. Jokiosuudella virtapaikat on helppo laskea, pohjakosketuksia ei juuri tule. Merkintöjä ja tiedotustauluja on kunnostettu.

20.4.2013 Vesi on noussut viikossa melkein metrin. Nyt ollaan tulvakorkeudella. Kalmakurjenkosken ja Terälahden Salen laitureita on vaikea käyttää korkean vedenpinnan takia. Järvet ovat jäässä, mutta koko jokiosuus on auki. Jäälauttoja on vielä rantojen tuntumassa. Rökäsojaakin pääsee melomaan n. 0,5 km. Kuituskoski on helppo laskettava ja Niinikosken ohitusreitti on hyvässä kunnossa. Vehkakoskessa virta painaa voimakkaasti vasemmassa reunassa olevaa kiveä kohti. Pärskeitä on runsaasti ja aukkopeite on tarpeen. Talvella jokiuomaan kaatuneet puut on raivattu pois ja jokireitti on erinomaisessa melontakunnossa.

14.4.2013 Melontakausi on alkamassa. Kiimajoen yläjuoksulta jäät ovat jo lähteneet. Kiimajoentien sillalta pääsee melomaan noin kilometrin ylävirtaan päin ja saman verran alavirtaan päin. Vesi on vielä alhaalla, mutta tilanne paranee nopeasti. Joen reunoilla on kovia ja teräviä jääpenkkoja. Kanoottiin meno- ja nousupaikkoja on harvassa. Metsässä lunta on vielä 40 cm. Ensimmäiset raivaustyöt on tehty jään päältä kolme viikkoa sitten. Rökäslammelle on laitettu jään läpi uusia tolppia melontaväylän reunamerkeiksi.

25.11.2012 Vedenpinta on laskenut noin 10 cm, mutta melontakelit ovat erinomaiset. Jokiosuudella oleva Mustanmetsän nuotiopaikka on uusittu. Istuinpenkit ja nuotiokehä ovat uudet ja nuotiokehän alla on mursketta. Vielä ehtii melomaan ennen pikkujärvien jäätymistä!

3.11.2012 Vesi on edelleen tulvakorkeudella. Frantsinlampi ja Martinlahti olivat jo hetken jäässä, mutta nyt reitti on taas vapaa. Kaikissa koskipaikoissa aukkopeite on tarpeen, kuohuja on paljon. Koskikarat ovat saapuneet: Niinikoskessa näkyi 3 kpl ja Kalmakurjen koskessa 1 kpl.

17.10.2012 Vesi on tulvakorkeudella ja melonta sujuu hienosti. Pohjakosketuksia ei juuri tule. Frantsinlammen jälkeen ensimmäisen sillan alta ei mahdu melomaan, silta täytyy ohittaa maitse. Korkea vedenpinta vaikeuttaa myös laitureiden käyttöä. Mustanmetsän nuotiopaikan kunnostus on meneillään. Melontakelit ovat nyt parhaimmillaan.

3.10.2012. Reitti on hyvässä melontakunnossa, vesi on noussut ja lisää sateita on luvassa. Vesi on kirkasta ja vesikasvillisuus ei enää haittaa melomista. Pieniä pohjakosketuksia tulee virtapaikoissa.

6.9.2012 Melontakelit paranevat, vedenkorkeus on hieman noussut. Koskipaikat ovat edelleen kapeita ja kivisiä. Niinikoskenkin voi laskea, vaikka kajakki välillä pysähtyykin. Vesikasvillisuus on jo vähentynyt eikä hyttysistäkään ole suurta kiusaa. Harmaahaikara edelleen Kalmakurjenkoskella.

15.8.2012 Vesi on laskenut, mutta melonta onnistuu edelleen. Hyvän lenkin saat myös tekemällä järviretken Velaatan uimarannalta Nallin taukopaikalle. Edestakainen matka on n. 15 km. Velaattajärven itärannalla on myös muutama rakentamaton kallioniemi. Myös jokireitin pystyy melomaan. Koskipaikoissa uoma on kapea ja kivinen, vauhtikin on hiljainen. Niinikosken jälkeen joki on matala n. 700 metrin matkalla, mela ottaa helposti pohjaan kiinni. Lumpeet hidastavat myös paikoitellen melomista. Rökäslammella on tiheää vesikasvillisuutta, jossa reitti on kapea. Reitin varrella joutsenia, kuikkia, sorsia ja harmaahaikara.

18.7.2012 Vesi on hieman laskenut, mutta vuodenaikaan nähden se on korkealla. Kanootit mahtuvat kulkemaan siltojen alta. Koskipaikoissa tulee runsaasti pohjakosketuksia. Kasvusto on nyt rehevää. Hyttyset ovat kuitenkin jo vähentyneet. Teiskossa ei ole satanut yhä paljon kuin Pohjois-Pirkanmaalla. Esim. Haukkajoen Karjulankoskessa Kurussa näytti tänään virtaavan vettä runsaasti.

26.6.2012 Vesi on laskenut, mutta vuodenaikaan nähden vettä on paljon. Frantsinlammen jälkeisen sillan alta mahtuu kanootti vaivoin kulkemaan. Jokiosuudella Kuituskoski on helppo laskettava. Väylä on kapea ja muutamia pohjakosketuksia tulee kosken alaosassa. Niinikoskessa ohitusreitti on helppo. Vehkakoski on hankalampi, pohjakosketuksia tulee melko paljon. Reitin ympäristö on nyt rehevää, kurjenmiekat kukkivat.

4.6.2012 Vettä riittää hyvin. Vesi on laskenut kuitenkin sen verran, että laiturit ovat taas käyttökelpoisia. Jokiosuudelta on raivattu lisää puita pois. Hyttysmyrkky taukopaikoilla on tarpeen.

7.5.2012 Jäät ovat lähteneet pikkujärvistä ja reitti on auki Frantsinlammen ja Velaattajärven lähtöpaikoiltakin. Vesi on vielä korkealla ja Frantsinlammen jälkeiset kaksi siltaa joutuu kiertämään maitse. Tulvavedet olivat vieneet Nallinrannan laiturin, mutta se on nyt hinattu takaisin paikoilleen. Muita laitureita on vaikea käyttää, koska vesi on korkealla (tossut kastuvat).

21.4.2012 Vesi on noussut 20 cm viikossa ja se on nyt ennätyskorkealla. Jokireitin yli kaatuneet tukkipuut on saatu raivattua pois metsäkoneen avustuksella. Lunta on rannoilla 0-30 cm. Laiturit ovat osittain veden alla. Rökäslammilta on irronnut jäälautta, joka tukkii pääväylän. Jäälautan voi kiertää kanootilla rantakoivikon välissä pujottelemalla.

14.4.2012 Järvet ovat vielä jäässä, mutta jokiosuudella Velaattajärvestä Terälahteen väylä on auki ja vesi on tulvakorkeudella. Talvi oli luminen ja runsaasti puita oli kaatunut yli joen. Pienemmät on nyt raivattu pois, mutta suurimmat kaatuneet tukkipuut ovat jäljellä. Kanootista joutuu nousemaan maihin 2-3 kohdassa kaatuneiden puiden takia. Puut koitetaan saada pois lähiaikoina. Rannoilla on lunta 30-40 cm ja paikoitellen joen reunassa on kovia jääpenkkoja. Melonta sujuu kuitenkin hyvin ja vettä on runsaasti.

17.12.2011 Vesi on tulvakorkeudella. Velaattajärvi on jäätön ja pikkujärvilläkin vain lahdenpoukamissa on ohut jääkerros. Virta vie kanoottia mukavasti koko jokireitillä. Varsinkin Kuituskoski ja Vehkakoski ovat helppoja laskettavia tällä hetkellä. Melontaretkeä voi laajentaa myös Rökäsojalle. Maaohituskohdissa kanootti liukuu kevyesti pienen lumikerroksen päällä.

____________________________

Kiimajoen melontareitti on syntynyt yhteisöllisenä kehittämis- ja investointihankkeena Leader + rahoituksella pohjoisteiskolaisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden yhteistyöllä.

Melontareitin saattaminen toimintakuntoon kesti elokuusta 2006 elokuuhun 2007.

____________________________

Kiimajoen reitti sijaitsee Tampereen Pohjoisosassa Teiskossa Terälahden taajaman lähellä.

Reitin aloitus- ja päätepisteeseen pääsee bussilla 90. Kun tilaa vuokrattavan kanootin lähtöpaikalle ja sopii sen noutamisesta reitin päätepisteestä, ei tarvitse huolehtia oman auton siirroista.

Kiimajoen reittiin kuuluu pienten järvien mutkitteleva sarja, Velaattajärven avoin selkä ja monimuotoinen Kiimajoki viisine koskineen ja ruovikko-tasankoineen.

Reitin varresta löytyvät melojan tarvitsemat peruspalvelut.

____________________________

Kiimajoen melontareitin paperiesitteen voit tilata osoitteesta kiimajoki(a)luukku.com.

Esitteitä on saatavilla myös mm. Tampereen matkailuinfosta.

____________________________

Kiimajoen melontareitti kulkee asutun ja viljellyn alueen halki.

Toivomme, että melojat eivät rantaudu ilman lupaa pihoille, viljelyksille tai laitumille. Rantautumaan pääsee Tampereen kaupungin omistamille alueille sekä karttaan merkityille rantautumispaikoille.

Osa koskien ohituspaikoista on rakennettu maanomistajien luvalla yksityisiin pihapiireihin, joissa toivomme erityistä kohteliaisuutta.

____________________________

Bussiaikataulut osoitteessa www.tampere.fi

____________________________

Vesille lähtiessä tulee huolehtia aina turvallisuudesta.
MELOJAN TURVAOHJEET

KYPÄRÄ aina jokiosuudella

KELLUNTALIIVI TAI -PUKINE AINA
• lapsille ja uimataidottomille liivi, joka kääntää oikeaan asentoon

AUKKOPEITE aina kajakissa

Tarkista aina kanootin ja melojen kunto ennen lähtöä. Kanootissa tulee olla kellukkeet tai vedenpitävät laipiot.

Ota kanoottiin mukaan

• äyskäri AINA
• kartta ja/tai kompassi
• heittoliina (pelastusköysi)
• ensiapuvälineet
• juotavaa
• vaihtovaatteet vesitiiviisti pakattuna
• rantautumispaikkaan sopivat jalkineet
• vesitiivis pussi kännykälle

Käytä kerrospukeutumista. Vaatteiden tulee suojata kylmältä, auringolta, tuulelta ja vedeltä. Melontakäsineet estävät hiertymiä.

____________________________

Melontaturvallisuuden neuvottelukunnan antama melonnan turvallisuusohje löytyvät osoitteesta:
http://www.melontajasoutuliitto.fi/@Bin/317655/Melonnan+turvallisuusohje+091112.pdf
								

____________________________